GIVE THANKS

Our Father in heaven, hallowed be your name.  Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.

 

Our Father \ Padre nuestro \ Ojcze nasz

Our Father in heaven,
hallowed be your name. 
Your kingdom come, 
your will be done, 
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, 
and forgive us our debts, 
as we also have forgiven our debtors. 
And lead us not into temptation, 
but deliver us from evil. Amen

 

Padre nuestro, que estás en el cielo. 
Santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie 
święć się imię Twoje; 
przyjdź królestwo Twoje; 
bądź wola Twoja 
jako w niebie tak i na ziemi; 
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; 
i odpuść nam nasze winy, 
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; 
i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen

 

Hail Mary\Dios te salve, Maria\Zdrowaś Maryjo
Hail Mary, full of grace. Our Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. 
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Zdrowaś Maryjo, laski pełna Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty miedzy niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.